Paula & Piotr – Plener

16 grudnia 2016

Ktoś ostatnio zapytał mnie czy lubię swoją pracę – odpowiedziałem,że mam najlepszą robotę na świecie. Bycie w najważniejszym dniu dwojga ludzi – widzieć ich emocje, poznawać ich jeszcze bardziej, aż w końcu masz wrażenie,że fotografujesz dwójkę swoich przyjaciół, którzy przy Tobie tak szczerze i prawdziwie pokazują co czują do siebie! Tak chyba było też między nami – Paulą, Piotrem i mną… Zaczęliśmy znajomość od drobnej sprzeczki ale po spotkaniu wiedzieliśmy,że siebie „pragniemy”, oni nie chcieli innego fotografa, ja pragnąłem być częścią ich dnia! Tak powstał reportaż z Zagrody Ojrzanów i plener nad naszym polskim morzem, który właśnie zobaczycie! Z tymi ludźmi mogę jechać na koniec świata!!! Kocham Was!

Someone recently asked me if I like my job – I said that I have the best job in the world. Being the most important day of two people – to see their emotions, to get to know them even more, until you feel that you are shooting two of his friends who are with you as honestly and truly show what they feel for each other! So I think there was also between us – Paula, Piotr and me … We started with knowledge of petty squabbles but after the meeting we knew each other, „we want”, they did not want another photographer, I wanted to be part of their day! That is how the report from Zagroda Ojrzanów and wedding session on the beach who just see! Of these people can go to the end of the world !!! I love you!

3 comments

  1. Robisz przepiękne zdjęcia. Nad każdym wpisem na blogu się rozczulam, a morze to kocham całym sercem. Te zdjęcia są piękne. Mam nadzieję że będę mogła Cię kiedyś zaprosić na mój najważniejszy dzień!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.